G

gunnylau2

New member
PHIÊN BẢN GUNNY 2022
Open server GUNNY PHIÊN BẢN MỚI TÀO LAO SIÊU CHẤT
CHỨC NĂNG MỚI LẠ
AE VÀO TEST THỬ XEM NHÉ
++ 9h Ngày 13/6/2022
Tặng Free 10.000.000xu.
Phiên bản Gunny Lậu chuẩn siêu VUI + BUG Được nhé
GUNNY CHUẨN CÀI CUỐC – NÓI KHÔNG VỚI NẠP THẺ
Các Gamer cực thích > Chứng tỏ tài năng siêu BUG phá đảo Gunny
--- CẦN 500 AE VÀO TEST GAME
==> Link : http://gunny2022.net
==> Link đăng ký: http://gunny2022.net/vipshop/dangky.kyl
==> Link vào game: http://gunny2022.net/gunnyii/

=============+++++++++++++===============
HOÀN MỸ ĐẬP SỌ ĐẦU
NHẬN ĐẠO CỤ SỌ ĐẦU TỪ PHÓ BẢN HOẶC TRONG QUÀ NẠP THẺ
ĐẬP LÊN 14 SỌ ĐẦU SẼ LÊN 1 TIM VÀNG
ĐẬP MAXX ĐƯỢC 14 TIM VÀNG
MÕI TIM VÀNG SẼ TĂNG 10K GIÁP + 5K SÁT THƯƠNG
LÊN FULL BỘ MAX 14 TIM VÀNG SẼ NHẬN ĐƯỢC 5M7 MÁU
CÓ THỂ NÂNG SỌ ĐẦU LÊN 14 TIM VÀNG Ở WEBSHOP BẰNG ĐIỂM NẠP THẺ HOẶC SỬ DỤNG ĐẠO CỤ SỌ ĐẦU Ở TRONG GAME
=============+++++++++++++===============
CHÚ HỒN TRANG BỊ
NHẬN ĐẠO CỤ CHÚ HỒN TỪ PHÓ BẢN HOẶC TRONG QUÀ NẠP THẺ
CHÚ HỒN CÓ THỂ NÂNG LÊN LEVER 39
MÕI LEVER ĐƯỢC TĂNG THÊM 10.000 MÁU
CÓ THỂ NÂNG ĐỘT PHÁ LÊN LEVER 41 Ở WEBSHOP BẰNG ĐIỂM NẠP THẺ HOẶC SỬ DỤNG ĐẠO CỤ CHÚ HỒN Ở TRONG GAME
=============+++++++++++++===============
ĐỘT PHÁ TRANG BỊ
NHẬN ĐẠO CỤ ĐỘT PHÁ TỪ PHÓ BẢN HOẶC TRONG QUÀ NẠP THẺ
ĐỘT PHÁ CÓ THỂ NÂNG LÊN LEVER 9
1. KHI ĐỘT PHÁ LÊN LEVER 0 NHẬN DANH HIỆU << Dân thường >> THÌ CHỈ SỐ TẤN CÔNG - PHONG THỦ - MAY MẮN - NHANH NHẸN ĐƯỢC CỘNG THÊM 0 ĐIỂM - MÁU ĐƯỢC CỘNG THÊM 0 ĐIỂM
2. KHI ĐỘT PHÁ LÊN LEVER 1 NHẬN DANH HIỆU << Anh Hùng >> THÌ CHỈ SỐ TẤN CÔNG - PHONG THỦ - MAY MẮN - NHANH NHẸN ĐƯỢC CỘNG THÊM 5000 ĐIỂM - MÁU ĐƯỢC CỘNG THÊM 10.000 ĐIỂM
3. KHI ĐỘT PHÁ LÊN LEVER 2 NHẬN DANH HIỆU << Vô Song >> THÌ CHỈ SỐ TẤN CÔNG - PHONG THỦ - MAY MẮN - NHANH NHẸN ĐƯỢC CỘNG THÊM 10000 ĐIỂM - MÁU ĐƯỢC CỘNG THÊM 20.000 ĐIỂM
4. KHI ĐỘT PHÁ LÊN LEVER 3 NHẬN DANH HIỆU << Đại Thánh >> THÌ CHỈ SỐ TẤN CÔNG - PHONG THỦ - MAY MẮN - NHANH NHẸN ĐƯỢC CỘNG THÊM 20000 ĐIỂM - MÁU ĐƯỢC CỘNG THÊM 40.000 ĐIỂM
5. KHI ĐỘT PHÁ LÊN LEVER 4 NHẬN DANH HIỆU << Siêu Thần >> THÌ CHỈ SỐ TẤN CÔNG - PHONG THỦ - MAY MẮN - NHANH NHẸN ĐƯỢC CỘNG THÊM 30000 ĐIỂM - MÁU ĐƯỢC CỘNG THÊM 80.000 ĐIỂM
6. KHI ĐỘT PHÁ LÊN LEVER 5 NHẬN DANH HIỆU << Phong Vân >> THÌ CHỈ SỐ TẤN CÔNG - PHONG THỦ - MAY MẮN - NHANH NHẸN ĐƯỢC CỘNG THÊM 40000 ĐIỂM - MÁU ĐƯỢC CỘNG THÊM 110.000 ĐIỂM
7. KHI ĐỘT PHÁ LÊN LEVER 6 NHẬN DANH HIỆU << Tuyệt Thế >> THÌ CHỈ SỐ TẤN CÔNG - PHONG THỦ - MAY MẮN - NHANH NHẸN ĐƯỢC CỘNG THÊM 50000 ĐIỂM - MÁU ĐƯỢC CỘNG THÊM 1600.000 ĐIỂM
8. KHI ĐỘT PHÁ LÊN LEVER 7 NHẬN DANH HIỆU << Cuồng Phong >> THÌ CHỈ SỐ TẤN CÔNG - PHONG THỦ - MAY MẮN - NHANH NHẸN ĐƯỢC CỘNG THÊM 60000 ĐIỂM - MÁU ĐƯỢC CỘNG THÊM 200.000 ĐIỂM
9. KHI ĐỘT PHÁ LÊN LEVER 8 NHẬN DANH HIỆU << Ma Long >> THÌ CHỈ SỐ TẤN CÔNG - PHONG THỦ - MAY MẮN - NHANH NHẸN ĐƯỢC CỘNG THÊM 70000 ĐIỂM - MÁU ĐƯỢC CỘNG THÊM 260.000 ĐIỂM
10. KHI ĐỘT PHÁ LÊN LEVER 9 NHẬN DANH HIỆU << Sát Long >> THÌ CHỈ SỐ TẤN CÔNG - PHONG THỦ - MAY MẮN - NHANH NHẸN ĐƯỢC CỘNG THÊM 80000 ĐIỂM - MÁU ĐƯỢC CỘNG THÊM 300.000 ĐIỂM
CÓ THỂ NÂNG ĐỘT PHÁ LÊN LEVER 9 Ở WEBSHOP BẰNG ĐIỂM NẠP THẺ HOẶC SỬ DỤNG ĐẠO CỤ ĐỘT PHÁ Ở TRONG GAME
=============+++++++++++++===============
CHỨC NĂNG PET
NHẬN PET TỪ PHÓ BẢN HOẶC TRONG QUÀ NẠP THẺ
PET CÓ THỂ NÂNG LÊN LEVER 1000
KHI PET LÊN LEVER 1000 THÌ CHỈ SỐ TẤN CÔNG - PHONG THỦ - MAY MẮN - NHANH NHẸN ĐƯỢC CỘNG THÊM 1.000.000 ĐIỂM
CÓ THỂ NÂNG PET LÊN LEVER 1000 Ở WEBSHOP BẰNG ĐIỂM NẠP THẺ HOẶC SỬ DỤNG THỨC ĂN Ở TRONG GAME
PET LEVER CÀNG CAO THÌ SKILL PET CÀNG MẠNH
=============+++++++++++++===============
CHỨC NĂNG TU TIÊN
NHẬN ĐẠO CỤ TIÊN LỘ TỪ PHÓ BẢN HOẶC TRONG QUÀ NẠP THẺ
TU TIÊN CÓ THỂ NÂNG LÊN LEVER 1000
1. KHI TU TIÊN LÊN LEVER 100 NHẬN DANH HIỆU << Luyện Khí >> THÌ CHỈ SỐ TẤN CÔNG - PHONG THỦ - MAY MẮN - NHANH NHẸN ĐƯỢC CỘNG THÊM 100.000 ĐIỂM
2. KHI TU TIÊN LÊN LEVER 200 NHẬN DANH HIỆU << Nguyên Anh >> THÌ CHỈ SỐ TẤN CÔNG - PHONG THỦ - MAY MẮN - NHANH NHẸN ĐƯỢC CỘNG THÊM 200.000 ĐIỂM
3. KHI TU TIÊN LÊN LEVER 300 NHẬN DANH HIỆU << Hóa Thần >> THÌ CHỈ SỐ TẤN CÔNG - PHONG THỦ - MAY MẮN - NHANH NHẸN ĐƯỢC CỘNG THÊM 300.000 ĐIỂM
4. KHI TU TIÊN LÊN LEVER 400 NHẬN DANH HIỆU << Độ Kiếp >> THÌ CHỈ SỐ TẤN CÔNG - PHONG THỦ - MAY MẮN - NHANH NHẸN ĐƯỢC CỘNG THÊM 400.000 ĐIỂM
5. KHI TU TIÊN LÊN LEVER 500 NHẬN DANH HIỆU << Tán Tiên >> THÌ CHỈ SỐ TẤN CÔNG - PHONG THỦ - MAY MẮN - NHANH NHẸN ĐƯỢC CỘNG THÊM 500.000 ĐIỂM
6. KHI TU TIÊN LÊN LEVER 600 NHẬN DANH HIỆU << Tiên Nhân >> THÌ CHỈ SỐ TẤN CÔNG - PHONG THỦ - MAY MẮN - NHANH NHẸN ĐƯỢC CỘNG THÊM 600.000 ĐIỂM
7. KHI TU TIÊN LÊN LEVER 700 NHẬN DANH HIỆU << Thượng Tiên >> THÌ CHỈ SỐ TẤN CÔNG - PHONG THỦ - MAY MẮN - NHANH NHẸN ĐƯỢC CỘNG THÊM 700.000 ĐIỂM
8. KHI TU TIÊN LÊN LEVER 1000 NHẬN DANH HIỆU << Tiên Vương >> THÌ CHỈ SỐ TẤN CÔNG - PHONG THỦ - MAY MẮN - NHANH NHẸN ĐƯỢC CỘNG THÊM 1.000.000 ĐIỂM
CÓ THỂ NÂNG TU TIÊN LÊN LEVER 1000 Ở WEBSHOP BẰNG ĐIỂM NẠP THẺ HOẶC SỬ DỤNG ĐẠO CỤ TIÊN LỘ Ở TRONG GAME
=============+++++++++++++===============
 

Quảng Cáo Game

Facebook Game Lậu - Game Private

Nhóm Facebook: Game Lậu Free

Fanpage: Game Lậu - Game Private

Top