NguyenDacViet

NguyenDacViet

New member
!!!THÔNG TIN SEVER SRO BACH LANG!!!!
IP Sever: 103.149.170.54 - PORT 15779
Trang Chu:http://srobachlang.com/
Online 1h Nhân Ngay 5 Silk
MAP 120 Only Asian D13 7 Ngoai Hinh
XxX TEST - 13h00 THU 2 - 12/4
XxX OPEN - 13h00 Chu Nhat - 18/4
Giai Thuong Ðua Top :
TOP 1 : 500K VND 50% ATM 50% SILK + Nasun 10
TOP 2 : 400K VND 50% ATM 50% SILK + Nasun 9
TOP 3 : 300K VND 50% ATM 50% SILK + Nasun 8
TOP 4 – 10 : Khuyen Khích 500 Silk
Hô Tro OPEN :
Khoi Tao Lever1
Set SUN CaP 10 Full Blue CS 61%
20 chân chay, 50 DCN, 50 bua dich chuyên tuc thoi
10000 Tên Asian & Eu 1000HP,1000MP PET 3 ngay

THÔNG TIN SEVER
Max Level : 120
EXP/SP : X100
Trade GOLD : X2
Drop Gold: X2
Gioi Han + Ti Lê Mix Ðô Max +10
BMM Thuong 1-3 100% /4>>> Random Max 10 CHUA LKD
BMM Vip 1-6 100% / 7>>> random max 10 CHUA LKD
Ti Lê Mix Nasun : 1 –10 100% ( yêu câu bmm cap 1 )
Khóa Trade:1h - 7h
Buôn 4 Thành : TruOng An <> Ðôn Hoàng <> Hòa Ðiên <> Samakan
Ty Le Nap The Nhan Silk:
10K = 100 Silk
20K = 200 Silk
50K = 500 Silk
100K = 1000 Silk
500K = 5000 Silk
Gia Trên Chua Bao Gôm Khuyên Mai
-- Nap The Qua ATM - Nhân Thêm 30% tông Sô Nap. Khi Nap Yêu Câu Các B?n Ghi Ro TK Cân Nhân Silk
- Chu TK : Nguyên Ðac Viêt
-- STK : 19036009156017
-- Ngân Hang: TechComBank
-- Hê Thông Nap The Ðiên Thoai [ VietTheo- Mobi-Vina-Zing-Gate ] Moi Nguoi Nap Truc Tiêp Trên Trang Chu - Nhe -
--> Chu y : Moi Thac Mac Xin Liên Hê Gap Truc Tiêp Admin - 0388942828
GM SEVER :https://www.facebook.com/viectoilam.dinhhuongtuonglai/
GRUOP SEVER : https://www.facebook.com/groups/srobachlangmap120sieukhung
 

Quảng Cáo Game

Facebook Game Lậu - Game Private

Nhóm Facebook: Game Lậu Free

Fanpage: Game Lậu - Game Private

Top