T

tieudaotu998745

New member
Sro Chiến Thần Map 120 D13 ( Bí Ẩn Các Vị Thần Hy Lạp )
- Open: 13h00' 13/11/2020
- TRANG CHỦ: http://srochienthan.com/
- FACEBOOK: https://www.facebook.com/groups/982881078899044
* Chia sẻ và chụp lại ảnh kèm theo tên tk nhận 200 silk.**
Đua top Lv 120 **
* Top1 5.000 silk + 1 Set Thời Trang Hiếm + 1 Pet Hiếm.
* Top2 4.000 silk + 1 Set Thời Trang Hiếm + 1 Pet Hiếm.
* Top3 3.000 silk + 1 Set Thời Trang Hiếm + 1 Pet Hiếm.
* Top4 - 10: Mỗi top 1000 Silk + 1 PEt Hiếm.
**Lưu ý: Cấm bán giải top**
* Mỗi người 1 giải, Asia lấy vk Asia, Eu lấy Eu
* Ko xuất hiện boss
* Asia ko PT với Eu
* Asia được pt asia, eu được pt eu
**Thông tin máy chủ:**
- Max 120: (Asia + Eu)
- Item: D13 (Som - Sun)
- EXP/ SP: 250x
- Party Exp/ Sp: 260x
- Gold Drop: 10x
- Item Drop: 10x
- Trade Rate: 2x
- Trade: TA - ĐH - HĐ
- PC Limit: 10, IP 16
- Mix nasrun 1-10 100%
- Mix đồ : 1-4 100%, 5-8 60%, 9-12 20%, 13-14 10% ( BMM Thường )
-Mix đồ: 1-9 100%, 10-14 30% ( BMM VIP )
- Có tích hợp tự động dùng BSC, và BSC bán 1 vàng trong shop.
**Map:**
- 100: B4 Lăng mộ (yêu cầu Lv80)
- 110 Sa ạc muối (yêu cầu Lv95)
- 120 lôi thần điện (yêu cầu Lv111)
**Hỗ trợ tân thủ:**
- Full Sét D11 Full Blue chỉ số.
- HP/MP: 10000
- DCN: 400
- BUFF 20%: 10
- BER: 10
- PET: 3 Ngày
- HP/MP 4100: 10
 
Last edited:
Top