A

Acacia

New member
𝙆𝙝𝙖𝙞 𝙢𝙤̛̉ 𝙎𝟮 𝙏𝙖̂𝙣 𝙏𝙞̀𝙣𝙝 𝙆𝙞𝙚̂́𝙢
𝕆𝕡𝕖𝕟 𝟙𝟡𝕙𝟛𝟘 - 𝕋𝕙𝕦̛́ 𝟟 ℕ𝕘𝕒̀𝕪 𝟙𝟜/𝟘𝟙/𝟚𝟘𝟚𝟛
𝕆𝕡𝕖𝕟 𝟙𝟡𝕙𝟛𝟘 - 𝕋𝕙𝕦̛́ 𝟟 ℕ𝕘𝕒̀𝕪 𝟙𝟜/𝟘𝟙/𝟚𝟘𝟚𝟛
——–✭✭✭✭✭———
𝐄𝐯𝐞𝐧𝐭 𝐋𝐨𝐚𝐧 𝐓𝐢𝐧 𝐌𝐚́𝐲 𝐂𝐡𝐮̉ 𝐌𝐨̛́𝐢
+ Code Báo Danh - Tân Thủ
Thời gian: Bắt đầu từ ngày 14/01/2023
*Thể lệ:
- Bước 1: Truy cập vào đường dẫn sau để đăng ký tài khoản: http://tantinhkiem.com/register
- Bước 2: Inbox lên Fanpage tên tài khoản đã đăng ký và nhận code.
GiftCode gồm có:
- Ám Khí x1
+ Code Loan Tin
*Thể lệ:
- Bước 1: Like và Share bài viết này trên trang cá nhân với trạng thái công khai.
- Bước 2: Bình luận “Tham gia“ dưới bài viết và g.ắ.n t.h.ẻ 3 người bạn của mình ở bên cạnh.
=> Hoàn Thành 2 bước trên các bạn vui lòng chụp ảnh gửi về Fanpage để được nhận Code.
GiftCode gồm có:
- Áo + Kỵ Thuộc Tính
——–✭✭✭✭✭———
𝐓𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐓𝐈𝐍 𝐒𝐄𝐕𝐄𝐑
- Lever Max: 119
- Giới Hạn 2 account/ 1Pc
- Miễn phí Chế Chuẩn 9x - Săn chế Vip
- Miễn phí Bảo Thạch Cấp 7
- Miễn phí Long Văn
- Miễn phí Võ Hồn
- Miễn phí Bá Vương Lệnh
- Miễn phí Thần Khí 107
- Tiền tệ sử dụng: Điểm Tặng, Vàng, Kim Nguyên Bảo.
- UPDATE NHIỀU ÁO THỜI TRANG VÀ KỴ CỰC MỚI
- Ngọc thời trang.
- Hệ thống máy chủ mạnh, đường truyền ổn định, bảo mật cao.
——–✭✭✭✭✭———
Fanpage: https://www.facebook.com/profile.php?id=100087532441994
Gourp Giao Lưu: https://www.facebook.com/groups/482864790542719/
Đăng Ký: http://tantinhkiem.com/register
Trang Chủ: http://tantinhkiem.com/index
 
Last edited by a moderator:

Quảng Cáo Game

Facebook Game Lậu - Game Private

Nhóm Facebook: Game Lậu Free

Fanpage: Game Lậu - Game Private

Top