T

TLBBChuyenSinh2023

New member
📢TL Hoang Kim ( CS 4.0 - Khai Mở Máy Chủ Gốc - Đồ Hoạ Đỉnh Cao - Mới 📢Lạ Cục Ngầu - Chỉ Có Tại TL Hoàng Kim 4.0
————————————————————
📢Miễn Phí Chuyển Sinh Tại Chỗ - Free
📢Chạy Hướng Chuyển Sinh Nang Cap VPOINT - Phiên Bản Nhẹ - Dễ Chơi - 📢Dễ PK Tẹt Ga !
————————————————————
📢OPEN Chinh Thuc Máy Chủ [Hoàng Kim S1 : Vao Luc) 19h/13/6/2023
📢Khai Mở TEST Va Dua TOP TEST 19h 10/6/2023) > 18h00 /13/6 Ket Thuc 📢Va Trao TOP
📢
TLBB Hoàng Kim
📢Đua Top Chuyển Sinh TEST
📢TOP 1 600.000K Đmp
📢TOP 2 500.000K Đmp
📢TOP 3 400.000K Đmp
📢TOP 4 10 : 300.000K Đmp
————————————————————
🍀Trang Chủ : https://thienlong2023.com/ ..
🍀Tải Game : https://thienlong2023.com/tai-game.html ..
🍀Fanpage : https://www.facebook.com/tlbbvpoint ..
🍀Box Zalo : https://zalo.me/g/xhvmit521

————————————————————
📢Hỗ Trợ Tân Thủ : 500K Point
📢Hỗ Trợ Tân Thủ : 500K Point
📢=> Vào Game Level 130 (Gia Nhập Phái All Tâm Pháp 150)
📢=> Server Chạy Hướng 9 Phái - Chuẩn Skill 2.9 Ket Hop 4.0
📢=> Exp x 4000 + Drop x 80%
📢=> Miễn Phí Điểm Tặng - Vàng
📢=> Miễn Phí Thần Khí Hieu Ung Cuc Dep , Ngọc 9 ...v...v...
————————————————————
📢Hỗ Trợ Game :
📢=> Chống DDOS - DIS - LAG - CLONE 1PC/3AC
📢=> Có Chức Năng Hồi POINT Sau Khi Đổi Phái Trong Game
📢=> Có Đổi Bạc Trực Tiếp Trong Game
📢=> Không Cần Riset Giờ Chơi Mệt Mỏi
📢=> Luôn Có Sự Kiện Tổ Chức Thường Siêng Hàng Tuần !
————————————————————
📢Đua TOP Chuyển Sinh Bắt Đầu Từ OPEN Đến 19h00 Ngày 17/6 Chốt TOP.
📢---TOP 1 : 2.000.000 ĐMP + PET BOSS 60M Noi Ngoai Cong
📢---TOP 2 : 1.500.000 ĐMP + PET BOSS 50M Noi Ngoai Cong
📢---TOP 3 : 1.000.000 ĐMP + PET BOSS 40M Noi Ngoai Cong
📢---TOP 4 - 10 : 7000.000 ĐMP
-----------------------------------------------------------------
📢Sự Kiện Đua TOP TP 12/6/2023 19h > 18/06/2023 Se Chốt TOP Tai Phu
📢---TOP 1 : 3.000.000 ĐMP + PET BOSS 70M Noi Ngoai Cong
📢---TOP 2 : 2.500.000 ĐMP + 4 PET BOSS 60M Noi Ngoai Cong
📢---TOP 3 : 1.500.000 ĐMP + 3 PET BOSS 50M Noi Ngoai Cong
📢---TOP 4 - 10 : 1.000.000 ĐMP
————————————————————
📢Map Cày Server
📢=> Hạn Huyết Lĩnh , Tháp Khắc , Cao Cương Mê Cung !
📢=> Hoả Diệm Cóc
————————————————————
📢Những Map Cày Vật Phẩm Trang Bị Cho Anh Em Tham Gia.Game
📢=> Vao NPC Dich Chuyen Tham Khao
————————————————————
📢- Chi So Thong Tin Nang Cap Xuyen Am
📢- 𝟓𝟎𝟎𝐤 Đ𝐨̂̉𝐢 𝟏 Đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐌𝐚́𝐮 𝐋𝐞̂𝐧 𝐝𝐜 𝟓𝐦 𝐌𝐚́𝐮
📢- 𝟓𝟎𝟎𝐤 Đ𝐨̂̉𝐢 𝟏 Đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐌𝐚𝐧𝐚 𝐋𝐞̂𝐧 Đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝟓𝐦 𝐊𝐡𝐢́
📢- 𝟑𝟎𝟎𝐤 Đ𝐨̂̉𝐢 𝟏 Đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐍𝐨̣̂𝐢 𝐋𝐞̂𝐧 Đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝟐𝐦 𝐍𝐨̣̂𝐢 𝐂𝐨̂𝐧𝐠
📢- 𝟑𝟎𝟎𝐤 Đ𝐨̂̉𝐢 𝟏 Đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐍𝐠𝐨𝐚̣𝐢 𝐋𝐞̂𝐧 Đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝟐𝐦 𝐍𝐠𝐨𝐚̣𝐢 𝐂𝐨̂𝐧𝐠
📢- 𝟑𝟎𝟎𝐤 Đ𝐨̂̉𝐢 𝟏 Đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐍𝐨̣̂𝐢 𝐓𝐡𝐮̉ 𝐋𝐞̂𝐧 Đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝟐𝐦 𝐍𝐨̣̂𝐢 𝐓𝐡𝐮̉
📢- 𝟑𝟎𝟎𝐤 Đ𝐨̂̉𝐢 𝟏 Đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐍𝐠𝐨𝐚̣𝐢 𝐓𝐡𝐮̉ 𝐋𝐞̂𝐧 Đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝟐𝐦 𝐍𝐠𝐨𝐚̣𝐢 𝐓𝐡𝐮̉
--------------------------------
📢𝐌𝐚𝐱 𝐂𝐡𝐢̉ 𝐒𝐨̂́ 𝐌𝐚́𝐮 𝟐 𝐓𝐲̉ , 𝐊𝐡𝐢́ 𝟔𝟓𝟎𝐦 , 𝐍𝐨̣̂𝐢 𝐍𝐠𝐨𝐚̣𝐢 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝟓𝟎𝟎𝐦 , 𝐍𝐨̣̂𝐢 𝐍𝐠𝐨𝐚̃𝐢 𝐓𝐡𝐮̉ 📢𝟓𝟎𝟎𝐦
————————————————————
📢Donate Game :
📢Thẻ Khuyến Mãi 180% Các Loại Vĩnh Viễn
📢ATM MOMO Khuyến Mãi 200% Vĩnh Viễn
---------------------------------
📢-Cách Xuyên = Point !
📢- 𝟓𝟎𝟎𝐤 Đ𝐨̂̉𝐢 = 𝟏 Đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐌𝐚́𝐮 𝐋𝐞̂𝐧 𝐝𝐜 𝟓𝐦 𝐌𝐚́𝐮
📢- 𝟓𝟎𝟎𝐤 Đ𝐨̂̉𝐢 = 𝟏 Đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐌𝐚𝐧𝐚 𝐋𝐞̂𝐧 Đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝟓𝐦 𝐊𝐡𝐢́
📢- 𝟑𝟎𝟎𝐤 Đ𝐨̂̉𝐢 = 𝟏 Đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐍𝐨̣̂𝐢 𝐋𝐞̂𝐧 Đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝟐𝐦 𝐍𝐨̣̂𝐢 𝐂𝐨̂𝐧𝐠
📢- 𝟑𝟎𝟎𝐤 Đ𝐨̂̉𝐢 = 𝟏 Đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐍𝐠𝐨𝐚̣𝐢 𝐋𝐞̂𝐧 Đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝟐𝐦 𝐍𝐠𝐨𝐚̣𝐢 𝐂𝐨̂𝐧𝐠
📢- 𝟑𝟎𝟎𝐤 Đ𝐨̂̉𝐢 = 𝟏 Đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐍𝐨̣̂𝐢 𝐓𝐡𝐮̉ 𝐋𝐞̂𝐧 Đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝟐𝐦 𝐍𝐨̣̂𝐢 𝐓𝐡𝐮̉
📢- 𝟑𝟎𝟎𝐤 Đ𝐨̂̉𝐢 = 𝟏 Đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐍𝐠𝐨𝐚̣𝐢 𝐓𝐡𝐮̉ 𝐋𝐞̂𝐧 Đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝟐𝐦 𝐍𝐠𝐨𝐚̣𝐢 𝐓𝐡𝐮̉
--------------------------------
📢𝐌𝐚𝐱 𝐂𝐡𝐢̉ 𝐒𝐨̂́ 𝐌𝐚́𝐮 𝟐 𝐓𝐲̉ , 𝐊𝐡𝐢́ 𝟔𝟓𝟎𝐦 , 𝐍𝐨̣̂𝐢 𝐍𝐠𝐨𝐚̣𝐢 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝟓𝟎𝟎𝐦 , 𝐍𝐨̣̂𝐢 𝐍𝐠𝐨𝐚̃𝐢 𝐓𝐡𝐮̉ 📢𝟓𝟎𝟎𝐦
📢==> Ibox Fanpage Hoặc Zalo Cho Admin Để Duoc Ho Tro Nhe
————————————————————
📢【TL Hoàng Kim Cs 4.0】- Mot Sự Tinh Hoa TLBB PRIVATE Chính Thức Ra 📢Mắt - Sẽ Là Sự Kết Hợp Cực Độc Đáo Giữa Chuyển Sinh & Cày Cuốc Để
📢Giúp Anh Em Có Một Game Lâu Dài
 
Last edited:

Quảng Cáo Game

Facebook Game Lậu - Game Private

Nhóm Facebook: Game Lậu Free

Fanpage: Game Lậu - Game Private

Top