L

lung

New member
http://volamthientu.net/
SV noi Không với hút máu
tất cả hoặc động điều có xu nên AE không cần nạp card
cày là có tất cả nhé
Máy Chủ thiên tử
Alphatest: Ngay bây giờ có thể vào test
Khai mở chính thức: 19 giờ ngày 17/10/2020
https://www.facebook.com/V%C3%B5L%C3%A2m-S%E1%BA%A5p-Open-102044681555408
Trang chủ: http://volamthientu.net/
─────Thông tin cơ bản──────
Chuẩn Phiên Bản Siêu Nhân , Hoạt Động Cày Xu Khủng ,
Không Thu Phí Giờ Chơi.
Giới hạn 8acc trên 8Pc ; 16acc IP:
Cân bằng môn phái dame 10 phái chuẩn VNG
Hỗ trợ tân thủ ts3 cấp 150 và các vật phẩm hỗ trợ .
túi máu tân thủ +ngựa ff ấn ...vvv
Hỗ trợ kỹ năng 90 120 150 lên đến 20 cấp .
nhận free Ngựa hãn huyết long câu
Hỗ trợ bộ trang bị bao rương Xích lân
dướng đi XL MP
Hỗ trợ trang sức , phi phong . ấn năng cấp lên đc
Hoạt động sự kiện trải vô cùng đặc sắc , mới lạ .
Hệ thống nâng cấp trang bị , thú cuỗi cực gay cấn với tỉ hệ thành công cao .
═════════════════
Quà Tặng VIP Code Trị Giá Khủng .
code chung :::::::: thientu2020
════════════════
CÁC THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG SEVER
Hệ Thống Đa Dạng Nhiều Bộ Môn .
Sự Kiện Event
Boss thới giới -
Tống kim
vận tiêu bến tàu phượng tường tây
Thất thành đại chiến
năng cấp trang bị
Thiên Tử
Kiếm Gia
Liên Đấu
Vận Tiêu
Vận Tiêu bang hội
Boss bang hội
lồng đèn bang hội
Boss Hoàng Kim
Boss lý bạch kiếm tiên
Boss côn lon tam thánh
Boss đại hoàng kim
Tím sứ
Thuyền Phong Lăng Độ
Vượt ải
Nâng cấp nguyên liệu ,
═════════════════
Lưu ý: Đây là sân chơi cày cuốc nâng đồ , các vật phẩm đồ đạc đều có thể thông qua các hoạt động mà có tỉ lệ hên xui nhận được , hoạt có thể nâng cấp mà lên.
═════════════════
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fvolamthientu.net%2F%3Ffbclid%3DIwAR1xiqFusmsL1ikXsFYeMHZ4Ri8x-gBhwfGYq6Z4KnuK2xtu8rh-svijtu0&h=AT1AxX0oWeHVdElLo8GSgK--kSa_l6GYkLzFbMbIHjihbJXdwddssnROhL9YguA13fRc72_M70EgLfHaKM6ps-ffLqmrV2-nJpcMOMeuLqviYag51ddMlTyXrZHcGpAgABxvpCqAy6D-Vf3IkuU&__tn__=H-R&c[0]=AT3vHynid0vZjOjCXkmujPaUi2d30PQ_CaA1-MisBsvcPYhhQWlS7czE5W5F1WegyXKRTZtPoc8l0NPdZo5mg75uTlLz2tbz1-q456IDVkx7DLFJlaOCkamY1fy6l_K2Mj3VzDXDqg_s5ZcmbJCZtFkRIKP0Eit9hxIuhFTJmS-UbEYoVPvkxGQNiUlMvQ
VOLAMTHIENTU.NET
Võ Lâm Truyền Kỳ | Game Kiếm Hiệp Nhập Vai Online Hay Nhất
 
Top